Kapłan usłyszał od doktora Lajfunera, a ten wi...

 • YES
 • Kapłan usłyszał od doktora Lajfunera, a ten wie to z zasłyszanych plotek, że domy przy Nowolipkach od numeru 12 do 21 mają być skonfiskowane i przeznaczone na mieszkania dla robotników fabrycznych. Jeżeli pogłoski okażą się prawdziwe - obaj, autor i doktor, stracą dach nad głową, będą mogli jedynie na ulicy czekać na wywiezienie. Ani doktor Lajfuner, ani Chaim Kapłan nie mają tego dnia jedzenia - nawet na jeden, jakikolwiek posiłek.

 • 1942-08-02
 • deportation
 • private life / daily life
 • address, Intelligentsia, physicians, housing, everyday life
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 316
 • Related people:

  • Lajfuner Unknown

   a doctor, resident at Nowolipki Street No. 16; 25 August 1940 all furniture was stolen from one of his rooms. 2 Ausg...

  • Kapłan Chaim Aron

   Author of the diary, which was found 20 years after the Warsaw ghetto uprising and published in England in 1966. Tea...