Już w pierwszych dniach oblężenia W-wy powstał...

  • YES
  • Już w pierwszych dniach oblężenia W-wy powstała Komisja Koordynacyjna wszystkich żydowskich organizacji i instytucji społecznych w skład której weszli przedstawiciele Jointu, Centosu, TOZu (Żydowskie Towarzystwo Ochrony Zdrowia), ORTu i innych organizacji. Pierwszym prezesem tej komisji był jeden z dyrektorów Jointu, Leon Nojsztadt a generalnym sekretarzem został Emanuel Ringelblum.

  • before formation of the ghetto
  • social/communal
  • CENTOS, activists, care / social welfare, TOZ
  • 53
  • Related people:

    • Kirszenbojm Menachem

      W getcie w-skim był w ścisłej czołówce odpowiadającej za szkoły laickie w języku hebrajskim-Tarbut. Był w kierownict...

    • Ringelblum Emanuel

      During the first days of the siege of Warsaw he became the secretary general of the Coordinating Commission for Jewi...