Już w pierwszych dniach oblężenia W-wy Centos...

 • YES
 • Już w pierwszych dniach oblężenia W-wy Centos zaczął pomagać nowym sierotom, dzieciom Żydów pozbawionych dachu nad głową i dzieciom uciekinierów. Należało szybko otwierać dodatkowe stołówki dla dzieci, nowe sierocińce i domy dziecka. Należało przerwać dotychczasowe prace. Najważniejszym zadaniem chwili było zabezpieczenie dzieciom jedzenia i dachu nad głową. Działacze Komisji Koordynacyjnej i Centosu pracowali, nie zważając na bomby i szrapnele, często w płomieniach wielkich pożarów. Często rannych ludzi, a wśród nich dzieci, wyciągano dosłownie z ognia. Wodę noszono ze studni. W kolejkach po wodę, podczas bombardowań, ginęło wielu ludzi. Podczas jednego z nich zginęła żona dyrektora Nojsztadta. Sam Nojsztadt został ranny. Podczas bombardowania zginęła również żona pedagoga i filologa Szyji ( Jeszejahu) Brojdy.

 • before formation of the ghetto
 • social/communal
 • CENTOS, activists, children, air raid, death
 • 55
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  • Braude Szyja

   A teacher, philologist and a worker for voluntary causes. He was a member of The Jewish Social Self-Help (ZSS) in th...

  • Neusztadt Leon

   The head of the Joint (American Jewish Joint Distribution Committee), responsible for child care, a Centos (Central...