Judenrat otrzymał rozkazy, opublikował je i bę...

 • YES
 • Judenrat otrzymał rozkazy, opublikował je i będzie wypełniał. Wywózka nie jest totalna - dekret wyklucza pewne kategorie osób, wylicza te, których dotyczy. Autor stwierdza, że jest pośród osób, które zarządzenie obejmuje - nie przysługuje mu żadna specjalna kategoria. Wie, że nie zmruży oka. Czy to możliwe, aby nie był uprzywilejowany - dla dokończenia kronikarskich zapisków?

 • 1942-07-22
 • deportation
 • administrative
 • Intelligentsia, Judenrat, deportation, private life
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 300
 • Related people:

  • Kapłan Chaim Aron

   Author of the diary, which was found 20 years after the Warsaw ghetto uprising and published in England in 1966. Tea...