Izydor Lederman ukrywał się po aryjskiej stron...

  • NO
  • Izydor Lederman ukrywał się po aryjskiej stronie wraz z przyjacielem. Znaleźli kobietę która miała męża Żyda, i chciała go ukryć. Zbudowali w jednym pokoju fałszywą ścianę, za którą była skrytka. Kobieta zgodziła się za pieniądze ukryć też Izydora i jego kuzyna. Kobieta gotowała. Raz w miesiącu Izydor wychodził i płacił za troje dzieci, które były gdzie schowane indziej (jego córka i dwoje dzieci kuzyna); kuzyn finansował ukrywanie ze swoich pieniędzy.

  • 1942-00-00
  • 1945-00-00
  • housing, help
  • contacts with other Jews , long-lasting help, individual help , housing assistence
  • Gail Elad, córka Izydora, podaje w swoje relacji nazwiska przyjaciela (nie kuzyna) ojca - Oskar Avol, i jego dwóch córek: Dianne i Betty.