Irena Tomaszewska boi się ukrywać Łucję, więc...

 • NO
 • Irena Tomaszewska boi się ukrywać Łucję, więc wywozi ją do Wandy Augustynowicz na ul. Koszykową.

 • 1943-02-00
 • 1943-02-00
 • luty 1943
 • luty 1943
 • in the Ghetto
 • Poles operations, housing
 • atmosphere
 • Początek okupacji w Warszawie. Utworzenie getta, głód, epidemia. Wywózki do obozu zagłady. Autorka dwukrotnie wychodziła z getta na tzw. aryjską stronę, ale nie mogła znaleźć schronienia. Praca w szopie, pomyślna ucieczka z getta (kwiecień 1943 r.). Pobyt u znajomych w Warszawie (przejściowo w Klembowie), powstanie warszawskie, wysiedlenie. Autorka doczekała wyzwolenia w Kielcach.

  Autorka była żoną lekarza z Kalisza, podczas okupacji używała nazwisk Janina Dąbrowska i Janina Jaran.

  Oryginał, rękopis, s. 1-12, format: 290 x 210 mm, jęz. polski
  Odpis: maszynopis, s. 1-10, format: 290 x 210 mm


  <b>Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego</b>
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  <a href="mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl">secretary@jewishinstitute.org.pl</a>
  <a href="http://www.jewishinstitute.org.pl">www.jewishinstitute.org.pl</a>

 • 8
 • Related people:

  • Seid Łucja

   The author was Dawid Seid's wife. Dawid was a doctor and came from kalisz. During the occupation she was using two n...

  • Augustynowicz Wanda

   Wanda Augustynowicz hid Lucja Seid in her flat at Koszykowa Street from February until June 1943.

  • Tomaszewska Irena

   Gave shelter to Lucja Seid in her flat in Mickiewicza Street for one night (7/8 February 1943).

  Related places:

  • Koszykowa

   from February till June 1943 Lucja Seid's hideout