Inż. Efros jest prezesem Komitetu Domowego - R...

  • YES
  • Inż. Efros jest prezesem Komitetu Domowego - Rynkowa 1 -oraz pracuje w ŻTOSie i w Centosie.

  • social/communal
  • address, CENTOS, activists, engineer, household committees, ZSS
  • Efrosrelacja 301-2816