Getto znów zaczęły obiegać pogłoski, że ma być...

  • YES
  • Getto znów zaczęły obiegać pogłoski, że ma być zarządzone nowe "wysiedlenie". Coraz więcej przemyśliwano o stawieniu oporu Niemcom. Budowa bunkrów. Widocznie słuchy o tym doszły i do uszu niemieckich, bo ukazały się obwieszczenia zapewniające nas w ciepłych słowach, że o żadnym dalszym wysiedleniu nie ma mowy

  • grudzień 42
  • grudzień 42
  • in the ghetto
  • German operations, social/communal
  • atmosphere, hideout, deportation, everyday life
  • 129,130