"Ekspedycja i biuro zleceń Nadawanie: lis...

  • YES
  • "Ekspedycja i biuro zleceń Nadawanie: listów poleconych, przekazów pieniężnych i przesyłek pocztowych. Wpłaty i przelewy na P.K.O. Szybkie załatwianie wszelkich zleceń. Zlecenia mogą być wykonywane na telefoniczne żądanie; Zawiadomienia i przywołania do telefonu"

  • 1941-02-07
  • in the ghetto
  • business
  • mail / post office, services
  • nr 11 og,15
  • w 15 - Twarda 15 m. 14