Działacze PPR, którzy przeżyli I akcję, brali...

 • YES
 • Działacze PPR, którzy przeżyli I akcję, brali czynny udział w tworzeniu ŻOB i w pracy Komitetu Koordynacyjnego podziemnych organizacji Żydowskich. PPR miała 4 oddziały bojowe

 • Po I szej akcji
 • 1943,Powstanie w getcie.
 • deportation
 • social/communal
 • activists, underground movement
 • 243
 • Related people:

  • Kawe Henryk

   The commanding officer of one of four Polish Worker's Party (PPR) combat detachments that took part in the Uprising...

  • Bruskin Paweł

   The commander of one of the 4 Polish Workers' Party (PPR) combat units, taking part in the Warsaw ghetto uprising. H...

  • Grinszpan Jurek

   He was a commandant of one of the four PPR (the Polish Workers' Party) detachments which fought in the Ghetto Uprisi...

  • Zilberberg Henryk

   He was a commander of one of the four Polish Workers' Party (PPR) units which fought in the Warsaw Ghetto Uprising....