Do punktu zbiorczego na Umschlagplatz włączono...

  • YES
  • Do punktu zbiorczego na Umschlagplatz włączono budynek szpitala na Stawki 6 - chorych z tego szpitala przeniesiono m.in. na Leszno 80, do filii szpitala dziecięcego z ul. Śliskiej 51, zaś część rekonwalescentów ze szpitala dla dzieci przeniesiono do Domu Sierot, czemu przeciwstawiał się Korczak ze względu na ogromną ciasnotę

  • 1942-07-22
  • 1942-07-22
  • deportation
  • administrative, social/communal
  • address, ill, medicine, medical, orphanages
  • 392,441