Dla Władki wielkim przeżyciem jest nowy ton pr...

 • YES
 • Dla Władki wielkim przeżyciem jest nowy ton prowadzonych rozmów. Gdy najdrożsi i najbliżsi zginęli - konkretne plany walki są czymś, co budzi ją do życia. Wypowiedź Abrashy wywołała zażartą dyskusję co do sposobów organizowania ruchu oporu. Odpowiedzialność przeprowadzenia rozlicznych zadań została podzielona: Grillak miał działać na terenie fabryki szczotek, Avrom Feiner w szopie Schultza, Moische Kaufman i Velvel Rozowski u Roericha. Prawie każdemu z obecnych powierzono jakieś zadanie.

 • październik 1942
 • deportation
 • social/communal
 • atmosphere, activists, underground movement
 • 96
 • Related people:

  • Grillak Unknown

   One of the participants of the meeting at Filozof's in October 1942. Grillak was to operate on the brush factory pre...

  • Kaufman Mojsze

   An activist of the Central Committee of the Bund in Vilnius. Sent to work in Warsaw. Worked in Roerich's shop when t...

  • Feiner Awrom

   Took part in a meeting at Miła Street No. 5. Was to organize an underground movement at Schulz's workshops. Died dur...

  • Rozowski Welwel

   During the First Action in August 1942, together with a group of six friends (he helped each of them to leave throug...

  Related places:

  • Miła 5

   Filozof's flat - a former Bund activist from Lodz