Demonstracja żon i matek łagierników( robotnik...

  • YES
  • Demonstracja żon i matek łagierników( robotników z obozu przymusowej pracy) przed budynkiem Judenratu w październiku 1940r., przed utworzeniem getta. Setki zebranych kobiet płakało, domagając się uwolnienia z obozów ich mężów i dzieci. Nie pomagały też petycje składane do władz okupacyjnych przez centralę żydowskiej samopomocy społecznej. Wypuszczono robotników przymusowych z obozów dopiero wtedy, gdy zapadła decyzja o ,,rozwiązaniu żydowskiego problemu" w najwyższych instancjach hitlerowskich, poprzez akcje likwidacyjne, przez obozy śmierci i krematoria.

  • październik 1940
  • before formation of the ghetto, in the ghetto
  • German operations, social/communal
  • Judenrat, camps, ZSS
  • 68
  • Data poprawiona na rok 1940[SK]