Czerniakow - skromne życie, pomagał mu Gepner,...

  • YES
  • Czerniakow - skromne życie, pomagał mu Gepner, dusza artysty - marzył o stworzeniu w getcie opery

  • in the ghetto
  • administrative
  • Judenrat, artists/writers, civil servants
  • Tyszka, Leon, Sukcesy i klęski jednego życia

  • ,58