Czarnecki-Tarnopolski oskarżył Rudnickiego o w...

  • NO
  • Czarnecki-Tarnopolski oskarżył Rudnickiego o współpracę z Gestapo i udział w aferze hotelowej (Hotel Polski). Został sporządzony protokół, zniszczono go jednak, gdy za Rudnickiego poręczył(a) An.P. Ktoś powiedział Rudnickiemu, że jego ręce są ubroczone krwią Żydów - plotka wzięła się najprawdopodobniej stąd, że Rudnicki był przyjacielem Krakowskiego, który pojechał do Hotelu Polskiego za papierami Rudnickiego.

  • Hotel Polski
  • Poles operations, collaboration
  • Polish underground movement
  • 165