"Collegium "zostało przydzielone Wyd...

  • YES
  • "Collegium "zostało przydzielone Wydziałowi Pracy Rady Żydowskiej, tam został wydzielony lokal dla kursów lekarskich, uczyło się stu kilkudziesięciu studentów, wśród których sporo było wybitnie zdolnych. Pierwszy wykład uniwersytecki, realizowany w getcie i przez getto, to było wielkie przeżycie; z czasem stało się to nowym rodzajem pracy, również pracy zarobkowej, nie najgorzej płatnej

  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • address, Judenrat, medicine, medical, study/teaching/learning
  • 184