Ciasnota panowała nie tylko w mieszkaniach ale...

  • YES
  • Ciasnota panowała nie tylko w mieszkaniach ale również na ulicach getta- strumień ludzi, wózki i ryksze, tysiące biednych, ulicznych handlarzy, masy żebraków i dzieci ulicy.

  • od powstania getta
  • do II akcji
  • in the ghetto
  • social/communal
  • children, trade, communication, street, beggars, everyday life
  • .str.76