Centos w getcie musiał również znaleźć sposób...

 • YES
 • Centos w getcie musiał również znaleźć sposób by pomóc dzieciom ulicy, których ilość wzrastała wraz z katastrofalnym obniżeniem poziomu życia ludności w getcie. By dać tym dzieciom dach nad głową Centos w szybkim tempie założył kilka domów pomocy, na czele których stanęli oddani wychowawcy, mężczyźni. Udało im się w tych domach stworzyć dobrą atmosferę i mali żebracy i kieszonkowcy pomału odnajdywali w nich swoje domy. W tych domach pomocy Centos tworzył warsztaty pracy dla starszych dzieci. Na czele pododdziału Centosu zajmującego się pomocą dla dzieci ulicy stał mgr Gustaw Alef.

 • in the ghetto
 • social/communal
 • CENTOS, activists, children, care / social welfare, beggars
 • str.115,116,117
 • Koordynacja działń Centosu z policją w getcie w sprawie dzieci ulicy-66

 • Related people:

  • Alef Gustaw

   Young lawyer and economist. Before the war, he worked in Jewish economic press agency and later in Zbaszyn - in a ca...

  • Sztorch Unknown

   An instructor at the Centos (Central Organization for Orphan Care), worked in a home for street children

  • Comber Unknown

   He worked in the help centers for children of the street

  • Goldkorn Marek

   worked for the homes for children of the street