Bemanowie idą do Lasek po sprawunki i do RGO,...

 • NO
 • Bemanowie idą do Lasek po sprawunki i do RGO, dowiedzieć się o odpowiedzi z Krakowa. Wracając spotykają panią Jadwigę, która mówi, że przed chwilą była zbiórka dla mężczyzn z całego Izabelina zwołana przez Niemców, by zarejestrować ich do pracy i, że za godzinę ma się odbyć analogiczna zbiórka dla kobiet. Bermanowie natychmiast wrócili do Lasek by przedłużyć zaświadczenie chorobowe na bieżący miesiąc. Tam spotykają swoją sąsiadkę panią R., która mówi, że w domu szukała ich jakaś pani i prosiła by przyszli dziś do wilii pani Diubell w bardzo pilnej sprawie. Gdy przyszli do pani Diubell, okazało się, że wraca ona z Suchedeniowa od Saka i Grajka, pojechała tam zawieźć Sakowi rzeczy zostawione u niej przed rokiem, gdy musiał uciekać przed szmalcownikami. Dała Bermanom list, w którym Sak pisał, że z trudem wyrwał się z piekła w Pruszkowie, znalazł się w Suchedeniowie z Rajtazerem i Gelblum, którzy pojechali do Krakowa, nawiązali tam różne kontakty i wysłali telegram do Londynu.

 • 1944-11-16
 • 1944-11-16
 • underground activity, private/everyday life
 • illness, hosts, communication, Jewish underground movement , contacts with other Jews , RGO ("Rada Główna Opiekuńcza"- Central Welfare Council), blackmailer/ "szmalcownik", with Aryan documents
 • 135-136
 • Related people:

  • Temkin - Bermanowa Barbara

   The author of 'Dziennik z podziemia' (Diary from the Underground). Got secondary and primary education thanks to her...

  • Berman Adolf

   The author's husband. He completed the Michal Kreczmar Gymnasium (junior high school). He studied psychology, histor...

  • Diubell Unknown

   An underground messenger. She hid Jews for money. The Bermans negotiated with her about Ringelblum.

  • Sak Józef

   Activist of Poale Zion-Right. Lived with the Majer family at Leszno Street No. 36. Founder and one of the headmaster...

  • Grajek Szalom

   Activist of the Poale Zion-Right in the Warsaw Ghetto. Fought in the ghetto uprising.

  • Gelblum Irena

   A ZOB (Jewish Fighting Organization) messenger on the 'Aryan side'. Survived the war

  • Ratajzer Kazimierz

   A fighter of the Jewish Fighting Organization (ZOB).

  • R Unknown

   Bermans' neighbour in Izabelin. She was undoubtedly Jewish. Her daughter died in the Warsaw Uprising.