Batalion Pracy stworzony przez Judenrat powsta...

 • YES
 • Batalion Pracy stworzony przez Judenrat powstał z inspiracji okupanta - ale jest używany przez Judenrat dla napełniania kieszeni na własne potrzeby. Judenrat musi dostarczać dziennie kilku tysięcy młodych pracowników - ale podtekstem "brudnego projektu", jak go nazywa autor - jest: jeśli cię stać na okup ktoś bez pieniędzy może zająć twoje miejsce w Batalionie. Kiedy powstało getto, młodzi z Batalionu Pracy byli jedynymi, którzy mieli prawo wchodzić i wychodzić z getta legalnie. Każdy z nich przynosił do getta jedzenie: Niemcy rzadko w tym przeszkadzali. Miał miejsce jakby akceptowany przez okupanta szmugiel. Bataliony Pracy zostały rozwiązane. Tysiące biednych rodzin straciły możliwość zdobycia niedrogiej żywności dzięki krewnym przechodzącym legalnie na aryjską stronę.

 • 1941-03-15
 • in the ghetto
 • administrative
 • poor, the rich, Judenrat, workers, the 'Aryan' side, smuggling, escaping the ghetto, private life
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 237
 • Related people:

  • Kapłan Chaim Aron

   Author of the diary, which was found 20 years after the Warsaw ghetto uprising and published in England in 1966. Tea...