Autorce bardzo podejrzana wydawała się cukiern...

  • NO
  • Autorce bardzo podejrzana wydawała się cukiernia Gajewskiego (róg Wilczej i Marszałkowskiej). Był to duży, elegancki lokal, z niewielką ilością gości i głośnikami radiowymi (później się okazało, że lokal był pod bojkotem). Głośniki znajdowały się również u Pomianowskiego na Żoliborzu. Autorkę ostrzegano przed cukiernią "Słoń" na placu Starynkiewicza.

  • underground activity, private/everyday life
  • 77-79
  • Related people:

    • Temkin - Bermanowa Barbara

      The author of 'Dziennik z podziemia' (Diary from the Underground). Got secondary and primary education thanks to her...