Akcje terrorystyczne w getcie, śmierć Lejkina...

  • YES
  • Akcje terrorystyczne w getcie, śmierć Lejkina i Firsta

  • grudzień 42
  • grudzień 42
  • deportation
  • social/communal
  • collaboration, underground movement, death
  • 130