Adolf Berman jako dyrektor CENTOSU w getcie w-...

 • YES
 • Adolf Berman jako dyrektor CENTOSU w getcie w-ski musiał właściwie od początku budować jego aparat kierowniczy. Konieczność ta wynikała z faktu, że w getcie działalność CENTOSU rozwijała się gwałtownie, z tygodnia na tydzień. Trzeba było tworzyć nowe organizacje opieki nad dziećmi, ale również nowe oddziały w centrali CENTOSU, które kierowałyby różnymi gałęziami w terenie. Dzięki znajomościom udało się Bermanowi zmobilizować do pracy w CENTOS prawie wszystkich pedagogów i psychologów znajdujących się w getcie. Poza nimi udało mu się skoncentrować w CENTOSie wiele zdolnych pielęgniarek, specjalistów od opieki społecznej, ekonomistów, administratorów, urzędników. Z czasem kiedy to działalność CENTOSu rozszerzyła się niebywale w różnych kierunkach, kiedy pomagała dziesiątkom tysięcy dzieciom i posiadała ponad 100 form pomocy dzieciom. CENTOS posiadał ponad 1000 duchem i ciałem oddanych współpracowników. Przy życiu pozostało z nich nie więcej niż 20 do 30 osób. Część z nich pozostała w Polsce, inni są w Izraelu i innych częściach świata. Działalność związana z opieką nad dziećmi tak się w getcie rozrosła, że w 1942r. na kilka tygodni przed pierwszą akcją w centrali CENTOSu było czynnych około 20 oddziałów, co tydzień odbywały się konferencje z udziałem kierowników wszystkich oddziałów. Przygotowywano konkretne plany działania na każdy nachodzący tydzień.

 • listopad 1940
 • sierpień 1942
 • in the ghetto
 • social/communal
 • CENTOS, activists
 • 101,103
 • Related people:

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  Related places:

  • Leszno 2

   Centos headquarters was located there. There were fifteen rooms always full of people. Meetings of the Joint School...