Adam Rolider wynajął mieszkanie, w którym mies...

  • NO
  • Adam Rolider wynajął mieszkanie, w którym mieszkała cała jego rodzina. Od znajomego, Tomasza Lisowskiego, pożyczyli meble. Sostra Lisowskiego była wdową po pułkowniku, który był adiutantem marszałka Piłsudskiego. Mieszkali wcześniej w Belwederze, mieli stamtąd meble. Lisowski pożyczył Roliderom te meble do wynajętego mieszkania. W mieszkaniu Adam Rolider od razu zrobił skrytkę – Stanisław, Rysia i matka Adama (po którą poszedł ponownie do getta) tam się chowali.

  • 1944-08-00
  • 1942/43
  • housing, help
  • other help, contacts with other Jews , with Aryan documents , acquaintances
  • por. Wywiad USC 17159 – Wanda Heilikmann