Abram Gepner, szef aprowizacji w getcie, przyj...

 • YES
 • Abram Gepner, szef aprowizacji w getcie, przyjął wysunięty przez Niemców w 1943 projekt stworzenia nowego domu sierot. "Władze nie szczędziły produktów, nic nie miało brakować nowemu Domowi i dzieci po trzech latach głodu zaczęły się szybko poprawiać". 18-go stycznia 1943 dzieci z Domu Sierot przy Zamenhofa załadowano do ciężarówek, a potem do wagonów. Gepner zebrał personel: płakał. Zbędny urząd administracyjny zlikwidowano. Adam Gepner nie skorzystał z możliwości ucieczki, został rozstrzelany wraz z żoną pod murem getta.

 • 1943-01-18
 • 1943-01-19
 • deportation
 • German operations, social/communal
 • Judenrat, orphanages, death, civil servants, deportation
 • 59
 • Related people:

  • Gepner Adam

   A prewar 'king of steel'. Very rich, he could go abroad many times. He sent only his adult children. He was the head...