= 9.07.42 Zaprosiłem do siebie Gepnera, Sztolc...

 • YES
 • = 9.07.42 Zaprosiłem do siebie Gepnera, Sztolcmana, Jaszuńskiego, Altberga i zaproponowałem przestawienie eksportu na artykuły niezbędnie potrzebne. Opowiedziałem o ostatnich rozmowach, wzg[lędnie] prądach, nurtujących czynniki miarodajne. Podałem, że będę usiłować wejść w kontakt z czynnikami najmiarodajniejszymi w kwestii żydowskiej.

 • 1942-07-09
 • 1942-07-09
 • in the ghetto
 • administrative
 • economy, Judenrat, awareness of Holocaust
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 298
 • świadomość Zagłady

 • Related people:

  • Gepner Abraham

   Well-known Warsaw merchant, industrialist, member of the Presidium of the Merchants' Union Headquarters, a Judenrat...

  • Sztolcman Abraham

   an engineer; member of the Judenrat. Before the war he was the secretary of the Union of Jewish Merchants in Warsaw.

  • Jaszuński Józef

   Engineer. Director of the ORT (Society for the Propagation of Labor among Jews). Judenrat member. Member of the lead...

  • Altberg Lucjan

   Before the war - legal advisor of 'Lewiatan'. In the Judenrat - member of the Citizens' Committee (whose member was...