= 3.07.42 W Domu Dziecka na Wolności. W nocy k...

 • YES
 • = 3.07.42 W Domu Dziecka na Wolności. W nocy ktoś przerzucił worek ze szmuglem. Nocny dozorca z Domu zbiegł, gdy się zjawiła policja. Policja zanotowała nazwisko kierowniczki Polmanowej. Zarządziłem powiększenie murów, odgradzających ogród Domu Dziecka od sąsiednich domów, i zabicie drzwi, prowadzących przez podwórze na inną ulicę.

 • 1942-07-03
 • 1942-07-03
 • in the ghetto
 • business
 • orphanages, smuggling, street
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 295
 • mur

 • Related people:

  • Pulmanowa Unknown

   head of the economy department of the orphanage 'Dom Dziecka' at Wolnosc Street No. 14

  Related places:

  • Wolność 14

   An orphanage called 'Children's Home'. The headmaster - Szymanski, the economic manager - Pulmanowa (musician and co...