25 sierpnia1942r. rano odbyło się w mieszkaniu...

 • YES
 • 25 sierpnia1942r. rano odbyło się w mieszkaniu Bermanów posiedzenie współpracowników CENTOSu i innych organizacji społecznych na temat sytuacji. W czasie zebrania zaczęły dochodzić charakterystyczne dźwięki towarzyszące początkom obławy- strzelanina, krzyki, gwizdy. Ulica pełna była Ukraińców, ss-manów i policji getta. Blokada objęła 4 ulice, na których znajdowały się mieszkania współpracowników Gminy i innych żydowskich instytucji. Słychać było okrzyki niemiecki: ,,szybko! szybko! wszyscy na dół". Ukraińcy natychmiast rozbiegli się po wszystkich schodach i mieszkaniach, krzycząc, bijąc kolbami .Biegnąc zrywają ludziom zegarki z rąk. Kiedy zebrani byli już na ulicy, podbiegli do policjantów żydowskich, pokazując swoje dokumenty CENTOSu i żądając zwolnienia, ale oni kategorycznie odmówili. Zebranych ludzi popędzono na Umszlagplac. Wśród nich byli również Berman Adolf z żoną. Z Umszlag placu wyprowadził ich policjant żydowski Konhajm. Kosztowało ich to 200 zł, które trzeba było dać polskiemu policjantowi stojącemu na warcie.

 • deportation
 • social/communal
 • CENTOS, prices, activists, Germans, Jewish police, rescue attempts, Ukrainians, deportation
 • 280
 • Related people:

  • Konhajm Unknown

   A policeman in the Warsaw ghetto. An officer. Came from an intellectual, assimilated family.

  • Berman Adolf Abraham

   Od września 1939 roku do stycznia 1945 działał w żydowsiej konspiracji. Był czynnym i ważnym działaczem partii Lewic...

  Related places:

  • Lubeckiego 4

   the Bermans got a room in a collective flat there; after they had left the flat in Ogrodowa Street 12 August 1942; t...