= 23.02.42 Wczoraj wieczorem odbyła się u mnie...

 • YES
 • = 23.02.42 Wczoraj wieczorem odbyła się u mnie konferencja: Weichert, Gepner, Jaszuński, Giterman, Wielikowski w sprawie opieki społecznej. Chodzi o scentralizowanie jej. Wybrano komisję, która mi przedstawi projekt.

 • 1942-02-23
 • 1942-02-23
 • in the ghetto
 • Judenrat, care / social welfare, civil servants
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 256
 • Related people:

  • Weichert Michał

   Before the war he was a barrister in Warsaw, a theatre expert and a director. During the occupation he was a benefac...

  • Gepner Abraham

   Well-known Warsaw merchant, industrialist, member of the Presidium of the Merchants' Union Headquarters, a Judenrat...

  • Jaszuński Józef

   Engineer. Director of the ORT (Society for the Propagation of Labor among Jews). Judenrat member. Member of the lead...

  • Giterman Icchak

   Działacz społeczny, w 1921 przybywa do Polski, gdzie organizuje warszawski oddział Jointu. Członek zarządu JiWO i pr...

  • Wielikowski Gustaw

   A PhD, an attorney, the author of the book 'Kant's philosophy, a councillor in the Judenrat; a member of the Presidi...

  Related places:

  • Chłodna 20

   Czerniakow's flat, where he moved in 13 December 1941 from Elektoralna Street No. 11 as a result of the ghetto borde...