18 stycznia 1940r. pojawiły się plakaty władz...

 • YES
 • 18 stycznia 1940r. pojawiły się plakaty władz okupacyjnych, że poszukiwany jest niejaki K.A. Kot i że ustalono nagrodę w wysokości 2000 zł. dla każdego, kto poda informację o miejscu, w którym ten się znajduje. Na plakacie była zamieszczona fotografia Kota. Jednocześnie kierownicy oddziałów zajmujących się sprawami żydowskimi w gestapo zwrócili się do przewodniczącego Judenratu w W-wie z żądaniem, by Żydzi wydali ,,Żyda"- Kota, w przeciwnym razie aresztowanych zostanie setki Żydów. Judenrat nie miał pojęcia, gdzie może znajdować się poszukiwany i kim on jest. Wobec tego gestapo, na określony dzień, wezwało do siebie 100 żydowskich adwokatów, lekarzy, inżynierów, nauczycieli i innych przedstawicieli inteligencji żydowskiej. Prawie wszyscy wezwani pojawili się w gestapo w obawie, że ich nieobecność może spowodować represje wobec ich rodzin. Wszyscy zostali zabici natychmiast. Judenrat został zawiadomiony o ich śmierci dopiero w sierpniu 1940r.

 • początek stycznia 1940
 • sierpień 1940
 • before formation of the ghetto
 • German operations
 • Intelligentsia, Judenrat, searches, death
 • 62-64
 • Related people:

  • Brodacka Maria

   The daughter of a Polish general Jaksa-Rozen. After escaping from the Gestapo headquaters in Szucha Avenue, Kot hid...

  • Brandt Karl,Georg

   deputy of the Gestapo head, Gerhard Mende for Jewish Matters; one of the most bloody butcher in the Warsaw ghetto; h...

  • Kot Kazimierz Andrzej

   Born in a completely assimilated and educated Jewish family. While in junior high school he belonged to a Polish und...

  • Lubelski Szymon

   Centos director. E. Ringelblum and A. Berman's friend. He was Ringelblum's peer. In his youth he was active in the P...

  • Mende Gerhard

   From the beginning of 1940 the manager of the Gestapo department dealing with Jews. SS-Oberstumfuehrer. One of the p...

  • Simchowicz Roża

   Dr. W getcie pracowała w oddziale pomocy dzieciom ulicy przy Centosie.Pedagog i psycholog. pochodziła ze znanej, bog...