= 16.04.42 Urządziłem publiczne posiedzenie Ra...

 • YES
 • = 16.04.42 Urządziłem publiczne posiedzenie Rady. Zjawiło się oprócz 24 radnych z 200 osób z różnych sfer społeczeństwa. Sala udekorowana rytualnymi kotarami. W oknach umieszczono witraże, wykonane przez artystów pod kierownictwem Śliwniaka. Przedstawiłem tok starań o zwolnienie 500 więźniów, uwieńczony powodzeniem. Poza tym zreferował Rechthand sprawę zakupu kożuchów, a Rozenstadt złożył sprawozdanie finansowe. Przemawiał Gepner, prof. Bałaban i Frydman. Życzenia złożył mi rabin Kanał.

 • 1942-04-16
 • 1942-04-16
 • in the ghetto
 • administrative, business, social/communal
 • activists, economy, Judenrat, care / social welfare, religion, artists/writers, civil servants, prison
 • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • 266
 • Related people:

  • Czerniaków Adam

   Niemcy wręczają mu do podpisania zawiadomienie o wysiedleniu; popełnia samobójstwo. 10.09.39 - "Zapisałem się d...

  • Śliwniak Józef

   painter- artist

  • Rechthand Kazimierz

   The head of the Department of Trade and Industry of the Judenrat.

  • Rozenstadt Bolesław

   A barrister, member of the Judenrat.

  • Gepner Abraham

   Well-known Warsaw merchant, industrialist, member of the Presidium of the Merchants' Union Headquarters, a Judenrat...

  • Bałaban Majer

   A professor at the Warsaw University, a prominent historian dealing with the history of Jews (mainly Polish Jews), t...

  • Frydman Zysze

   pre-war general secretary of the orthodox party Agudas Israel; 15 June 1941 he resigns from (social) work in the Jud...

  • Kanał Icchak

   the oldest Warsaw rabbi, deputy chairman of the Union of Rabbis in Poland; he died during the deportation in 1942