= 14.03.42 Wczoraj Toebbens (Jahn?) dzwonił do...

  • YES
  • = 14.03.42 Wczoraj Toebbens (Jahn?) dzwonił do inż. Króla w sprawie niejakiego Jungermana, aby go zwolnić od podatku, bo on dla nich robi czapki.

  • 1942-03-14
  • 1942-03-14
  • in the ghetto
  • business
  • engineer, craftsmen, Shops
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 259